Individuální přístup

Každý zákazník je jiný. Takovouto větu si lze vyslechnout anebo přečíst na každém rohu. A je nesmírně pravdivá. Platí všude – v klasickém obchodě smíšeným zbožím až po speciální obchody například se sportovními potřebami. To samé lze říci i u služeb. Na první pohled je vidět rozdíl mezi dvěma zákazníky, kteří si objednají například službu bourací firmy s tím, že dlouhou dobu přemýšlejí o demolici. Pak už je na té firmě, aby ke každému zákazníkovi zaujala individuální přístup.

Navrhnutí ceny je zdarma

Každá likvidační firma si pochopitelně za své služby účtuje určitou sumu peněz. Dá se říci, že za množství práce, kterou tito lidé odvedou, si účtují velmi slušné ceny. Přesto je před každým takovýmto úkonem potřeba si objekt prohlédnout, zhodnotit nutnost úkonu a předběžně navrhnout cenu. Tyto doplňkové úkony poskytuje firma zdarma.