Pořádek na pracovišti musí být

Každé zařízení, které se musí při své činnosti pohybovat, by mělo mít všechny volně ložené prvky nějakým způsobem uspořádané. Je totiž zcela zřejmé, co by se stalo, kdyby se nějaký drát přimotal do pracovní činnosti soustruhu, vrtačky anebo jakéhokoliv jiného CNC zařízení. Výsledek by nebyl ani přinejmenším pozitivní, a právě proto vznikly kabelové řetězy. Ty dovolují vést veškeré vodiče v jedné dráze, a to tak, aby veškeré vodiče došly tam, kam mají, a přesto nepřekážely v cestě. Takový pořádek se uplatňuje v různorodých zařízení, počínaje tiskárnami, konče různými CNC zařízení anebo automatickými systémy a roboty.

Jednoduché, ale přesto propracované

Aby mohla všechna zařízení procovat s takovou rychlostí, jako je to v současnosti běžné, je nutné klást na řetězy tohoto zaměření určité požadavky. Nejčastěji jsou k vidění lehké, a přesto pevné plastové prvky, které však mohou být pro případ náročnějších požadavků, jako jsou vysoké teploty, i ocelové anebo vyrobené z jiných, podstatně odolnějších a kvalitnějších materiálů.